Dark Light
Description
Instructors

Hva ønsker vi å oppnå med vårt kurs for G8 Lastebilkran?
Som kurstilbyder av G8 lastebilkran vet vi hvordan å skape et relevant kurs for alle deltakerne. Dette fordi vi skreddersyr og tilpasser alle våre kurs etter de arbeidsoppgavene kursdeltaker møter i sitt arbeid. Samtidig følges du som kursdeltaker opp av engasjerte bransjefolk som er instruktører. Nettopp for å sørge for at generasjonen med solide førere av lastebilkraner går videre. Våre kurs er oppdatert på gjeldende standarder.

Hvem passer kurset for?
Vårt kurstilbud egner seg for deg som tar i bruk lastebilkraner i ditt arbeid. Dette gjelder også for deg som kun håndterer lastebilkran delvis i ditt arbeid. Når du fullfører kurset for G8 lastebilkran er du en trygg og sikker fører som kan håndtere alle krevende situasjoner. Du vet også hvordan du skaper en trygg og sikker arbeidsplass.

Krav til søker:
Utover at du som kursdeltaker har fylt 18 år, må du ha kursbevis for G11 løfteredskap (stropp / anhukerkurs) for å kunne melde deg på vårt kurstilbud rundt G8 Lastebilkran.

 • Innhold i vårt kurs:
 • Innledning med krav til kranfører
 • Bruksområder for hydrauliske kraner
 • Ulykker med lastebilkraner
 • Oppbygging av forskjellige typer lastebilkraner
 • Fundament, kjøretøyramme, påbygg
 • Hydraulikk / elektronikk
 • Mekanikk
 • Stabilitet
 • Sikkerhets- /overlastutstyr
 • Lastdiagram
 • Ståltau / blokk
 • Oppstilling og bruk av lastebilkraner
 • Sertifisering /dokumentasjon
 • Skriftlig teoretisk prøve
 • Praksis bruk av lastebilkran


Gjeldende standarder for opplæringen
NS-EN 12999:2020
NS-EN 14492-2:2019

Ekstra kostnader ved fadderløsning:

 • Oppkjøring 1000kr
 • Bevis 500kr

Tilleggsprodukter:

Kompetansebevis fra SFS 500kr (Obligatorisk)
Lærebok 365kr (Obligatorisk)
Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ønsket behov. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker du mer informasjon om kurset i G8 lastebilkran.

Varighet

5 dager

Målgruppe

Alle

Kurs og Kompetanse Systemer AS