Dark Light
Description
Materials
Instructors

32 timer teori + 8 timer praktisk opplæring i kjøring av gravmaskin, hjullaster, dumper, doser og veihøvel.
• Modul 1.1 = 8 skoletimer, teori
• Modul 2.1 = 24 skoletimer, teori
• Modul 3.1 = 8 skoletimer, grunnopplæring i praksis bruk/teoretisk tilnærming til praksismodulen

Agenda:
• Lover og forskrifter
• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
• Ytre miljø, miljøvern
• Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
• Farlig gods / merking og håndtering
• Maskintyper, bruksområder og betjening
• Konstruksjon og virkemåte
• Geoteknikk og stabilitet
• Sikkerhet og ulykker, årsaker og konsekvenser

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer gratis parkering og servering av kaffe / te. Deltakere må ha med passfoto for kompetansebevis.

Praksis på maskiner i modul 4.1 = 32 skoletimer, fadder / praktisk øvelse gjennomføres i bedrift gjennom en fadderordning. Det må foretas oppkjøring etter gjennomført praksis. Kjøreeksamen tilbys på M1, M2, M3, M4, og M6, og utføres på bestilling.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i masseforflytningsmaskiner – modul 1.1, 2.1, 3.1

Kurs og Kompetanse Systemer AS