Dark Light
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Modul 1.1 Felles del kran, truck og maskin:

 • Innledning, hvorfor sikkerhetsopplæring?
 • Lover og forskrifter.
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.
 • Ytre miljø, miljøvern.
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr.
 • Farlig gods / Merking og håndtering.

 Modul 2.2 spesial del Truckførerkurs

 • Innledning med krav til truckfører
 • Trucktyper med tilleggsutstyr og deres bruksområde.
 • Truckulykker.
 • Trucken konstruksjon og virkemåte.
 • Kontroll og rapportering.
 • Truckens stabilitet.
 • Godshåndtering.
 • Bruks og sikkerhetsbestemmelser ved bruk av truck.

Praksis Opplæring

 • Modul 3.2 Grunnleggende praktisk opplæring
 • Modul 4.2 Praktisk kjøreopplæring med oppkjøring

Kurs og Kompetanse Systemer AS