Hva betyr Diisocyanater for din bedrift?

Diisocyanater og alle som håndterer dette er det nye regler fra 24. august 2023 , inkludert ledere og ansatte, gjennomføre opplæring i sikker bruk. Kurs og Kompetansesystemer as kommer til å tilby dette kurset til våre medlemmer.

Husk at dette kurset så må du ha en ekspert som har kjemi utdannelse eller Bedrifts Helse Tjeneste som er kvalifisert til å holde et slikt kurs. Dersom du ikke har en som har gyldig bakgrunn så er heller ikke kurset gyldig her. Dette står det i arbeidstilsynets regler:

«Hvem kan gi opplæring?

Opplæringen må gis av en ekspert. Med ekspert menes noen som kan dokumentere å ha

  • kompetanse innen arbeidsmiljøfag oppnådd gjennom faglig utdannelse eller yrkesopplæring
  • spesifikk kompetanse på de feltene som er relevante for kravet

Eksperten må ha god kunnskap om kjemisk arbeidsmiljø, spesielt innen arbeid med diisocyanater. Eksperten må også ha tilstrekkelig kunnskap om alle temaene som skal inngå i opplæringen.

Eksempel på eksperter kan være

  • yrkeshygienikere i bedriftshelsetjenester
  • personer med kjemisk utdannelse og erfaring med kjemisk arbeidsmiljø»
Diisocyanater
Kurs innen Diisocyanater

Opplæring kan gjelde deg!
Du kan håndtere diisocyanater i arbeidshverdagen selv om du ikke vet hva de er. Så det er viktig at du vet hva det er og hvordan du skal forholde deg til det.

Diisocyanater er en gruppe kjemiske stoffer som brukes i et stort antall forskjellige produkter. Diisocyanater finnes ofte i materialer som maling, lim, fugemasse, skumgummi, bygnings- og isolasjonsskum. Det er mulig å bli eksponert for diisocyanater gjennom kontakt, innånding og svelg. Selv små mengder kan forårsake betydelige skader på helsen din.

Er du i arbeid med diisocyanater?

Benytter du i arbeid lim, maling, isolasjon, fugeskum og andre tetnings- og overflatebehandlinger? Da vil du sannsynligvis bli eksponert for diisocyanater. Fra 24. august må du delta i godkjent og dokumentert opplæring i sikker bruk. Å få lovpålagt opplæring vil bidra til å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og redusere helserisikoen for deg og dine kolleger. Læring må gjentas fem år på rad.

Hos Kurs og Kompetansesystemer as lærer du om helserisikoer og hvordan du kartlegger og vurderer risiko, samt konkrete forslag til hvordan du kan redusere risikoen.

Disse sektorene er underlagt opplæringskrav:

Bygg og infrastruktur
Tjenester innen maling og håndverk
Reparasjon, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy og båter
Produksjon av møbler
Mange industrielle bedrifter