Hva koster det å ta et Maskinførerkurs?

Lurer du på hvor mye det koster å ta en maskinførerutdanning? Er du interessert i å kjøre en anleggsmaskin? Vi gir deg all informasjon du trenger å vite om prisen på maskinførerkurset, hva det innebærer, hvor omfattende det er og hvordan du kan spare penger. For å forhindre unødvendige utgifter, les vår omfattende prisguide.

Hva koster det å ta en maskinførerutdanning?

Hvor utfordrende er det å bli anleggsmaskinfører, og når er det mulig å kjøre egen dumper eller hjullaster? Det er mulig at drømmen om å kunne kjøre gravemaskin er nærmere enn du tror!

For å få maskinførerbevis må du ta maskinførerkurs. Dette er et kompetansebevis som er nødvendig for alle som jobber som anleggsmaskinoperatører. Det gir deg tillatelse til å kjøre gravemaskiner og hjullastere. De ulike aktørene som tilbyr maskinførerkurs, har forskjellige priser. De kan starte på mindre enn 6.000 kroner og kan nå nærmere 23.000 kroner. Mange kursarrangører tilbyr kurspakker som inkluderer teorikurs og maskinførerkurs for én type anleggsmaskin. Prisene på disse pakkene varierer fra 12.000 til 15.000 kroner og oppover.

Kurs og kompetansesystemer as tar 15000,- for en pakke med M2, M4 og M6. Dette forutsetter at du får opplæring internt i din bedrift. Vi kan også tilby med kjøring hos oss, men da blir prisen 40.000,- ta kontakt med vår instruktør Sondre H Kjeldstadli på tlf: 41339548 om du kunne tenke deg et kurs. Er du en bedrift som ønsker en avtale med oss så kan du kontakte Kenneth H Kristiansen på tlf: 99112916 så ordner vi rabatt på alle våre kurs.

For å bli maskinfører må du ta både teoretisk utdanning og praksis. Du må ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle maskintypen og sertifisert sikkerhetsopplæring på samme maskintype hvis du skal føre en anleggsmaskin i Norge. Modul 1 og 2.1 i maskinførerkurset inneholder teori som gjelder for alle maskintypene, og kan tas separat; den praktiske delen er imidlertid obligatorisk for hver maskintype.

På grunnlag av hvor mange forskjellige maskiner du ønsker å kunne håndtere, finnes det en rekke maskinførerkurs og pakker, som er inndelt i forskjellige moduler, som M2 (gravemaskin), M4 (hjullaster) og M6 (dumper). Kursene kan tas enkeltvis, for eksempel kan du fullføre et sikkerhetskurs kun i hjullaster (M4). De kan også tas som en kombinasjon av forskjellige maskintyper gjennom en påbygning. Naturlig nok varierer prisene betydelig avhengig av antallet forskjellige maskintyper du ønsker å beherske. Den rimeligste modellen inkluderer grunnleggende teori og sikkerhetsopplæring og koster rundt 5.000 til 6.000 kroner. En pakke med én maskin koster 12.000 eller mer, mens en mellommodell med to moduler koster 15.000 til 18.000 kroner, og et komplett kurs som inkluderer alle modulene koster 20.000 kroner eller mer. Så ta kontakt med oss om det er andre pakker du/dere trenger.

Som et resultat må du fullføre undervisning, som innebærer både en teoretisk og praktisk prøve, før du kan bruke doseren, gravemaskinen eller dumperen. Du må også ta hensyn til kostnadene ved oppkjøring, utstedelse av bevis og leie av maskin til oppkjøringen. Det er vanlig at disse koster mer enn 1.500 kroner totalt.

Er du interessert i å få tilbud fra kjøreskoler? Sammenlign tilbud fra flere selskaper i denne seksjonen.

Hva er definisjonen av et maskinførerkurs?

Alle som eier en bedrift og har ansvaret for å lære ansatte å bruke små eller store maskiner på arbeidsplassen må ta et maskinførerkurs. Anleggsmaskiner og masseforflytningsutstyr, det vil si motordrevne maskiner som løfter eller transporterer ulike masser, er vanlige arbeidsredskaper i bransjer der de er vanlig. Kurset vil kvalifisere deg som maskinfører og gi deg kunnskap om sikker drift, vedlikehold og daglig kontroll av anleggsmaskiner. I tillegg sikrer maskinførerbevis at innehaverne er best mulig rustet og forberedt på jobben.

Kurs i maskinfører går gjennom følgende grunnleggende elementer:

 • Lover og regler
 • HMS, som står for helse miljø og sikkerhet
 • Hvordan håndtere uønskede og uforutsette hendelser
 • Kompetent og daglig håndtering av maskiner
 • Typer og anvendelser
 • Struktur og funksjonalitet
 • Riktig bruk av masse og maskiner
 • Instruksjon i bruk av masseforflytningsmaskiner i praksis

Du har muligheten til å fullføre kurset over en helg, som fjernundervisning, eller over lengre teoretiske kursperioder. Den teoretiske opplæringen gis via nettkurs og tradisjonelle klasseromstimer. Det er fire moduler i maskinførerkurset. Den første er ren teori og gjelder alle maskintypene.

Disse er delt inn i kategoriene som følger:

 • M1 – doser
 • M2 – gravemaskin
 • M3 – veghøvel
 • M4 – hjullaster
 • M5 – gravelaster
 • M6 – dumper
 • M20 – andre type maskiner

Den første teoretiske modulen, som varer i minst åtte timer, diskuterer arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. Denne modulen 1.1 er nødvendig for alle som vurderer å bli maskinfører. Hvor lang tid det tar for hver elev å fullføre teoridelen, kan variere fra elev til elev, men i gjennomsnitt vil det være fornuftig å sette av minst tre til seks dager med egeninnsats. Elever kan ikke gå videre til neste modul i dette kunnskapsbaserte systemet før de har fullført første modul. En eksamen er en del av begge teorimodulene. Etter fullført praktisk opplæring er det også en avsluttende praktisk prøve som gir karakterer som “bestått” eller “ikke bestått”. Modul 1 kan du gjøre digitalt, men du må ha eksamen hos en sertifisert opplæringsvirksomhet. Dette står klart og tydlig i Arbeidstilsynets

Følgende er de forskjellige modulene:

 • Modul 1. 1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (Teori)
 • Modul 2.1 inkluderer teoretisk undervisning i 24 timer.
 • Modul 3.1 inkluderer praktisk opplæring, som består av åtte timer med grunnleggende opplæring.
 • Kurs 4.1: Praktisk kjøreopplæring, som består av 32 timer opplæring fra en sertifisert opplæringsvirksomhet eller 32 timer opplæring internt i selskapet.

Du må bruke teorien du har lært i praksis for å få maskinførerbevis. Som et resultat er det nødvendig å lære praktisk bruk av den aktuelle maskintypen etter teorikurset. Det skal være 32 skoletimer med praktisk opplæring for den gjeldende maskintypen etter opplæring i praktisk bruk. Du kan gjennomføre denne praksisperioden internt i bedriften din eller hos kursarrangøren. Så ved å legge til en fadderavtale i selskapet du jobber for, kan du gjennomføre et fullstendig kurs med teori og praksis for rundt 8.000 kroner eller mer. I virkeligheten kan alle som har fullført sertifisert sikkerhetsopplæring be om fadderavtaler fra en rekke kursarrangører. Forpliktelsen til å gjennomføre opplæring og praksis i samsvar med regelverket om sikkerhet og opplæring faller på den som er fadder og lærer eleven.

Hva er grunnen til å ta en maskinførerutdanning?

Et maskinførerbevis vil gi deg gode jobbmuligheter innen anleggsbransjen. Du vil også få en dyp forståelse av grunnleggende teknikker for sikker håndtering av maskiner og deres drift. Videre er det nødvendig å ha maskinførerbevis for å manøvrere de fleste maskiner på en forsvarlig måte i samsvar med norske arbeidslover og regler. Det er arbeidsgiverens ansvar å sørge for at ansatte får forsvarlig opplæring, og at de får maskinførerbevis og overholder alle regulerte miljø- og sikkerhetsregler. Å ha kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig drift og kontroll er avgjørende. Maskinførere må være i stand til å bruke maskinen slik at uhell og ulykker kan unngås og deres egen og andres sikkerhet er ivaretatt, og at maskinene kan brukes på en sikker og langvarig måte. Om uhellet oppstår og du ikke er i stand til å demonstrere nødvendig kompetanse for maskinen du eller andre forulykker med, kan du bli straffet og muligens redusere summen du mottar fra forsikringsselskapet.

Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper for å delta i maskinførerkurs, og du trenger ikke å ha et bilsertifikat. Men du må oppfylle helsekrav som å ha godt syn og hørsel. Å kjøre anleggsmaskin på egenhånd krever 18 år, men du kan bli trent ved 17 år. Kursbevis gis ikke til personer under myndighetsalder. Hvis du for eksempel skal utføre egne gravearbeider og trenger å kunne kjøre en større gravemaskin, har du muligheten til å ta deler eller hele kurset som privatperson. Hvis du jobber for et selskap, kan du spørre arbeidsgiveren din om de har avtaler med kursarrangører. I tillegg tilbyr flere aktører teoretiske kurs, som nettkurs, helgekurs og praktisk opplæring over en rekke tidsperioder. Det er mulig å fullføre hele kursløpet, som inkluderer både teoretisk og praktisk opplæring, hos en kursholder eller å finne en kombinasjon med bedriftsintern praksis.

Etter å ha fullført maskinførerkurset, kan du kanskje ønske å jobbe som anleggsmaskinfører i fremtiden. Der finnes mange muligheter, og mange arrangører tilbyr voksenopplæring for deg som har mye erfaring, men ikke har gått den “tradisjonelle veien” med en toårig bygg- og anleggslinje på videregående skole og deretter tatt fagbrev og fullført toårig praksis i bedrift. Hvis du er en voksen student, kan et kort teorikurs som fører til fagbrev være veien å gå. Dette er fordi du allerede har mye praksis. Et slikt studium kan koste i underkant av 20.000 kroner og vare i seks måneder. Det vil ta fem år med variert praksis, en praktisk fagprøve, teorikurs og bestått teorieksamen for å oppnå fagbrev.

Hvorfor er prisene så mye forskjellige, som tidligere nevnt i artikkelen? Dette er avhengig av hvor raskt og intensivt du velger å fullføre kursene, og om du vil ha maskinførerkurs for hver klasse eller om du velger en kombinasjon basert på hva arbeidsplassen din tilbyr og dekke. Et maskinførerkurs for M2, M4 eller M6 vil for eksempel koste litt mer enn 12.000 kroner i alt. Men hvis du velger et komplett kurs som dekker alle tre maskintypene, vil prisen raskt bli dobbelt så høy. Du kan også velge et ti dagers intensivkurs som inkluderer teori sammen med praksis og klasseromsundervisning. Alternativt kan du ta kurs online.

For å si det på en annen måte, er det mange muligheter for deg som ønsker å ta maskinførerbevis. Det er mange faktorer du må vurdere før du finner den beste løsningen for dine behov og budsjett. Priser varierer over hele landet. Kanskje kan du spare litt penger ved å gå på kurset i en nærliggende kommuner. Husk også å sjekke at du får opplæringen ved et sertifisert opplæringssted. Et billigere alternativ du fant kan ikke være godkjent eller det beste, og opplæringen vil ikke gi deg et gyldig kursbevis. Enkelte kursholdere krever også at du fullfører de fleste eller alle modulene for å kunne fullføre den siste og avgjørende modulen og gå opp til praktisk prøve.

Du kan unngå å betale ekstra penger ved å velge et kurs som inkluderer alle moduler. Dermed vil en sum på mer enn 20.000 kroner dekke kursbevis for alle maskinmodeller (M2, M4 og M6). Hvis du bare trenger et maskinførerbevis for en bestemt maskintype, vil kostnaden være rundt 12.000 kroner. Hvis du ønsker å ta et kurs med fadderløsning, er det en ekstra kostnad. Oppkjøringsgebyrene varierer mye avhengig av hvor du kjører, og du må også regne med en kursbevisavgift på rundt 500 til 600 kroner. 

Som et resultat bestemmer dine behov sluttprisen og budsjettet.

Er det mulig å finne smarte måter å øke hastigheten på å bli maskinfører eller anleggsmaskinfører? Det er mulig å spare penger ved å ta grunnkurs eller påbyggende kurs som dekker arbeidsgiveren din. Du kan også gjennomføre hele utdanningen som en del av et fagbrev eller skolegang hvis du allerede er ansatt i en bedrift.

Men det viktigste du kan gjøre for å spare penger, er å finne ut hvilke aktører som er tilgjengelige og hva de kan tilby deg, enten på nettet eller gjennom personlige kontakter. Les anmeldelser og omtaler av forskjellige leverandører og sammenlign priser. Fordelen med å stole på private kursholdere er at nesten alle mulige aktører vil ha objektive anmeldelser på internett. I tillegg har du muligheten til å kontakte de ulike kursarrangørene og informere dem om dine spesifikke krav, slik at de kan lage et kurs som er skreddersydd til dine behov. Mange kursholdere har imidlertid faste opplegg og priser, men det kan mye forenkles å spørre arbeidsgivere. Kanskje en ny arbeidsgiver vil betale deg for kursholderen eller til og med betale hele kurset? Kanskje arbeidsgiveren din har avtaler med instruktører som kan hjelpe deg. Mange kursarrangører tilbyr også bedriftsinterne kurs, så du trenger ikke å tenke på å bestille eller betale kursene selv. Og mange arbeidsgivere verdsetter ansatte som ønsker å lære mer eller vokse. Hvis du har fullført deler av maskinførerutdanningen, kan du tjene mye penger på å kjøpe en ekstra modul eller til og med få førerrett for alle typer maskiner.

Det er mange muligheter for å jobbe som anleggsmaskinfører eller maskinfører. Den største begrunnelsen for å satse på disse yrkene er at det er en betydelig etterspørsel etter maskinførere, samt at det er mange muligheter for karrierer innen bygg og anlegg. De fleste maskinførere jobber i anlegg, men det er også muligheter innen forsvaret, å starte eget firma eller utdanne seg som ingeniør.

I teorien varer førerbeviset ditt evig. Like fullt er det nødvendig for deg og din arbeidsgiver å vurdere om du er egnet til å føre maskinen du er satt til å bruke. For eksempel bør man vurdere å gjennomføre opplæringen på nytt eller i det minste friske opp noen av modulene dersom det er lenge siden sist man kjørte anleggsmaskinen.

Til slutt: Hvis du fortsatt er usikker på om du passer for jobben som maskinfører, kan du stille følgende spørsmål: Er du fornøyd med å jobbe ute? Er du glad i å jobbe med maskiner, spesielt tunge og utfordrende? Er det noe du liker å “mekke”? Er du selvstendig, nøyaktig og liker å se praktiske resultater komme til syne? Vil du ha en sosial jobb med gode kollegaer og mye praktisk arbeid? Kanskje er dette riktig jobb for deg. Maskinførerkurs gir mange jobbmuligheter, med en gjennomsnittlig årslønn på mellom 450.000 og 550.000 kroner. Lykke til på reisen din!