Her er en liten innføring om oss

Vi er en gjeng med mange gode egenskaper og erfaring innen mer enn kun sertifisert opplæring. Vi er både ingeniører og spesial pedagog som har mange års erfaring innen opplæring. Våre instruktører har mer enn 2 års praksis på alle maskiner vi tilbyr kurs innen. Godkjent opplæringsviksomhet.

Om oss

Hvem er KKS AS?

Tommy Kristiansen er daglig leder og faglig leder. Tommy er 49 år gammel, gift og 2 barn. Lang erfaring innen bilsport, opplæring og ledelse. Jobber i tillegg i dag med bilsport både nasjonalt og internasjonalt. Utdannet bilingeniør med 14 års erfaring i bransjen, tatt videreutdanning som adjunkt med spesialisering innen spesialpedagogikk og jobbet 7 år i skolesystemet. Jobbet som mellomleder og leder i flere bedrifter opp igjennom årene.

Kenneth Kristiansen er utvikler og kvalitetsansvarlig. Kenneth er 46 år gammel og har 2 barn. Bakgrunn som maskinarbeider med videreutdanning som maskiningeniør med 12 års erfaring innen flymotorproduksjon. Jobbet som CAM ingeniør innen utvikling i en av Norges mest teknologiske bedrift. Drevet egen bedrift innen bygg og anlegg med 6 ansatte og hatt mange prosjekter. Nå trives med utvikling av digitale systemer.

Våre instruktører har mer enn 2 års erfaring med alle maskiner dem skal undervise i. Det er et krav at man må minst ha 12mnd dokumentert praksis om du skal bli instruktør.

Kunder først

Vi synes at våre kunder fortjener en god løsning og godt samarbeid. Sammen kan man finne løsninger der andre ikke kan. Vi har stor kundefokus og som vil ha kunder som synes de får mer enn det de betaler for.